News&Activity

จ่อให้รางวัลนำจับ-ชี้เป้าโรงงานลักลอกทิ้งขยะพิษ

 

นายสมคิด วงศ์ไชยสุวรรณ รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมโรงงาน ฯ อยู่ระหว่างศึกษาการจ่ายเงินสินบนรางวัลนำจับให้กับประชาชน ที่ชี้เบาะแสโรงงานอุตสาหกรรมที่ลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมผิดกฎหมาย เนื่องจากประชาชนในพื้นที่ มีความสำคัญในการช่วยภาครัฐ เป็นหูเป็นตาในการตรวจสอบ และช่วยแก้ปัญหากำลังคนของกรมฯ มีจำนวนจำกัด ล่าสุดกากอุตสาหกรรมอันตราย เข้าสู่ระบบกำจัดกากถูกต้องตามกฎหมายตั้งแต่ต.ค. 58 – มิ.ย. 59 มีปริมาณ 800,000 ล้านบาท ยังห่างจากเป้าหมาย 1.5 ล้านตันภายในก.ย. 59 อยู่มาก ส่วนหนึ่งเป็นผลจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ทำให้การขยายกำลังการผลิตของโรงงาน ชะลอตัวเช่นกัน

ทั้งนี้ได้ออกมาตรการเร่งรัดนำกากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบมากขึ้น โดยเฉพาะโรงงาน 26,600 แห่ง จาก 80,000 แห่ง ที่ยังไม่เข้าสู่ระบบกำจัดกากอุตสาหกรรมให้ถูกต้องตามกฎหมาย แบ่งเป็นโรงงาน 2,100 แห่ง ซึ่งเป็น 20 ประเภทโรงงานอุตสาหกรรมที่มีกากของสียอันตราย เช่น โรงงานหมัก ชำแหละ , กระดาษ , โรงกลั่นปิโตรเลียม, การทำปุ๋ย จะประสานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานดังกล่าว และโรงงานอีก 24,5000 แห่ง ซึ่งเป็นโรงงานจำพวก 3 ที่มีกำลังการผลิตตั้งแต่ 100 แรงมา จะส่งหนังสือแจ้งตรงไปยังผู้ประกอบการให้แจ้งขออนุญาตนำกากอุตฯ ไปกำจัดให้ถูกต้อง

 

ที่มา  เดลินิวส์

… we save the nature by nature …