News&Activity

ซูโนติก

รายงานล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ กล่าวถึงภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมที่น่าวิตกที่สุด ที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ มีมากมายหลายรูปแบบ

พฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 01.30 น.

 

 

รายงานล่าสุดขององค์การสหประชาชาติ กล่าวถึงภัยคุกคามต่อสิ่งแวดล้อมที่น่าวิตกที่สุด ที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ มีมากมายหลายรูปแบบ ไล่ตั้งแต่ การแพร่เชื้อโรคจากสัตว์สู่มนุษย์ ที่พบเห็นกันมากขึ้น ไปจนถึงการพอกพูนสะสมมากขึ้นของสารเคมีเป็นพิษ ในพืชผลที่เป็นอาหาร จากผลพวงของความแห้งแล้ง และอุณหภูมิสูง หรือภาวะโลกร้อน

รายงาน Frontiers ของสำนักงานสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (ยูเอ็นอีเอ) ยังเผยให้เห็นชัดเจน เกี่ยวกับภัยคุกคามต่อมนุษย์ ที่เกิดจากขยะพลาสติกปริมาณมหาศาลจนน่าตกใจในมหาสมุทร และหลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ว่า ความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก เป็นสิ่งที่ “หลีกเลี่ยงไม่ได้” และจะเกิด “ผลติดตามอย่างลึกซึ้ง” ต่อระบบนิเวศ ประชาชน ทรัพย์สิน และเศรษฐกิจ

รายงานได้เน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ที่สำคัญอย่างยิ่ง ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ และประชาชนที่มีสุขภาพดี และความสำคัญของการต่อสู้ภาวะโลกร้อน (ขึ้น) ด้วยการเคลื่อนไปสู่อนาคตคาร์บอนต่ำ

ในคริสต์ศตวรรษที่ 20 โลกได้เห็นระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ลดลงอย่างมาก ในทางตรงกันข้าม จำนวนประชาชนและสัตว์ที่อาศัยอยู่บนโลก ได้เพิ่มขึ้นอย่างมาก ในอัตราเท่าเทียมกัน

กรณีนี้ทำให้เพิ่มโอกาสสำหรับเชื้อไวรัส แบคทีเรีย และสารจุลินทรีย์ก่อโรคอื่น ๆ ที่จะเคลื่อนจากสัตว์ป่าและสัตว์บ้าน ผ่านสิ่งแวดล้อม แล้วก่อให้เกิดเชื้อโรคในมนุษย์

เชื้อโรคเหล่านี้ศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า โรครับจากสัตว์ โรคติดจากสัตว์ หรือโรคติดเชื้อจากสัตว์สู่คน (Zoonotic,Zoonoses) ซึ่ง รวมถึง อีโบลา ไข้หวัดนก โรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือ เมอร์ส กลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส ไข้ริฟท์ วัล เลย์ ไวรัสเวสต์ ไนล์ และไวรัสซิกา

ช่วง 2 ทศวรรษล่าสุด เชื้อโรคเกิดใหม่เหล่านี้ สร้างความสูญเสียโดยตรงคิดเป็นมูลค่ากว่า 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และถ้ามันกลายเป็นโรคระบาดใหญ่ทั่วโลก ตัวเลขความสูญเสียจะสูงถึงหลายล้านล้านดอลลาร์ (several trillion dollars)

จากรายงาน ประมาณร้อยละ 60 ของโรคติดเชื้อทั้งหมดในมนุษย์ เป็นโรคติดจากสัตว์ หรือ ซูโนติก ซึ่งโรคนี้ครองส่วนแบ่งร้อยละ 75 ของโรคติดเชื้อเกิดใหม่ทั้งหมด

โดยเฉลี่ย โรคติดเชื้อใหม่ ๆ จะอุบัติในมนุษย์ ทุก ๆ 4 เดือน ขณะที่โรคติดจากสัตว์จำนวนมาก มีต้นกำเนิดจากสัตว์ป่า ปศุสัตว์มักทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อม รายอ้างกรณีของไข้หวัดนก ซึ่งเริ่มแรกมันแพร่เชื้อในหมู่นกป่า จากนั้นก็แพร่เชื้อสู่เป็ดไก่เลี้ยง และเชื้อไวรัสแพร่ต่อสู่มนุษย์ในที่สุด

ส่วนสารเคมีเป็นพิษในพืชผลที่เป็นอาหาร ปกติพืชจะเปลี่ยนสารไนเตรท เป็นกรดอะมิโนและโปรตีน แต่ความแห้งแล้งหน่วงเหนี่ยว การเปลี่ยน ทำให้สารไนเตรทสะสม และกลายเป็นพิษต่อสัตว์ต่าง ๆ

พืชพรรณไม้กว่า 80 ชนิดทั่วโลก เป็นที่รู้กันว่ามีพิษ จากการสะสมของสารไนเตรท พืชจำพวกข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด ข้าว  ฟ่าง และถั่วเหลือง อยู่ในกลุ่มพืชที่ไวต่อการรับสารพิษมากที่สุด

สารไนเตรทเป็นพิษเฉียบพลันในสัตว์ อาจนำไปสู่การแท้งลูก และตายจากการขาดอากาศ สามารถสร้างความสูญเสียครั้งใหญ่ต่อเกษตรกรและผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย

สารพิษอีกประเภทที่เกี่ยวพันกับภาวะโลกร้อนคือ ไฮโรเจนไซยาไนด์ หรือกรดพรุสสิค ที่สามารถสะสมในพืชหลายชนิด เช่น มันสำปะหลังลินิน ข้าวโพด และข้าวฟ่าง นอกจากนั้น ไมโคทอกซินซึ่งเป็นผลพลอยได้ทางเคมี จากการเติบโตของเห็ดและเห็ดราอื่น ๆ สามารถสร้างความเสียหายร้ายแรง ต่อสุขภาพของสัตว์และมนุษย์ แม้แต่ในปริมาณความเข้มข้นน้อย.

 

............... เลนซ์ซูม...............

 

ที่มา เดลินิวส์

… we save the nature by nature …