News&Activity

ข่าวสาร

อันตรายจากสารเคมีเข้าตา

สารเคมีอันตรายรั่วขณะขนถ่ายสินค้าที่แหลมฉบัง (ชมคลิป)

ด่วน!พบสารเคมีหวั่นรั่วไหล ย่านซอยพหลโยธิน24

ซูโนติก

5 ประเภทสารดับเพลิง

อุปกรณ์หลักแจ้งการเกิดเหตุเพลิงไหม้

ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ถูกไฟฟ้าดูด

ป้ายความปลอดภัยพื้นที่ห้องควบคุมไฟฟ้า

ป้ายความปลอดภัยกรณีสารเคมีหกรั่วไหล

สัญลักษณ์อันตรายของสารเคมีระบบ UN

สัญลักษณ์อันตรายของสารเคมีระบบ NFPA

สัญลักษณ์อันตรายของสารเคมีระบบ GHS

3 มาตรการ เร่งรัดการนำกากอุตสาหกรรมอันตรายเข้าสู่ระบบ

6 วิธีการป้องกันอัคคีภัยจาก "ไฟฟ้า" ในโรงงาน

กรดกำมะถันโรงงานที่ปราจีนบุรีรั่ว ฟุ้งกระจายเข้าหมู่บ้าน

การป้องกันและควบคุมหม้อไอน้ำ

การป้องกัน การตรวจสอบ การบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ

ภัยจากสารเคมี: แนวทางเอาตัวรอด

การเก็บสารเคมีในห้องปฏิบัติการให้ปลอดภัย

… we save the nature by nature …